โปสเตอร์

โปสเตอร์ Poster

บริการพิมพ์ ออกแบบโปสเตอร์ (Poster) ทุกประเภท ทุกขนาด โปสเตอร์ (Poster) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต้องดึงดูดสายตาจากระยะไกล และโดยส่วนมากพิมพ์เป็นแผ่นเดี่ยวขนาดใหญ่ มีข้อความที่ต้องการให้ผู้พบเห็นทราบจึงเป็นข้อความที่กระชับรัดกุม ที่สำคัญก็คือต้องมีตราสัญลักษณ์ (logo) ของหน่วยงานเพื่อสร้างภาพพจน์และการจดจำขององค์กรด้วย ขนาดที่นิยมพิมพ์ คือ 29.7 x 42 cm (A3), 42 x 59.4 cm (A2), 59.4 x 84 cm (A1)

สนใจติดต่อสอบถามราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
Email : ddprintcenter.sales@gmail.com  หรือ  Line : @ddprintcenter

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart