เครื่องถ่ายเอกสารขาว – ดำ Canon IR 6055

Canon-ADVANCE-6055

Canon iR Advance 6055

คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสาร Canon iR Advance 6055

 • เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
 • แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ
 • มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
 • รองรับงานได้ถึง 250,000 แผ่นต่อเดือน
 • มีหน่วยความจำจำนวน 512 MB
 • มี Hard Disk Drive ขนาด 80 GB
 • ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอแบบ Color LCD Touch Panel
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 30 วินาที หรือน้อยกว่า
 • สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 55 แผ่นต่อนาที
 • มีระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร
 • มีระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสารมีระบบ Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 5 ลำดับ
 • มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้
 • สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400%มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ- ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400%
 • สามารถใช้กระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 – A3 มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select)
 • สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure) มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด
 • สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน

มุ่งมั่นบริการ เพื่อคุณภาพดีที่สุด

อัตราค่าเช่ารายเดือน กรุณาติดต่อฝ่ายขาย เพื่อเสนอราคาตามความเหมาะสม

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart