นโยบายการเคลม

นโยบายการคืนเงิน (กรณียกเลิกการผลิตงานพิมพ์)

หากมีเหตุให้ต้องยกเลิกงานพิมพ์ อาจการเกิดจากความผิดพลาดที่ไม่คาดฝันต่างๆ  ทางร้านจึงจัดทำนโยบายการคืนเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าดังนี้ :-

ความผิดพลาดจากทางร้าน

ทางร้านได้ผลิตงานออกมาแล้ว  แต่หากงานผลิตออกมาไม่ตรงกับสเปกที่ได้สั่งไว้ ทางเราจึงมีมาตรการแก้ไขดังต่อไปนี้ค่ะ

กรณีที่ 1 ยังไม่เริ่มต้นการผลิต

ทางร้านยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน และขออภัยกับข้อผิดพลาด

กรณีที่ 2 งานผลิตแล้ว

ทางร้านยินดีชดเชยอย่างเต็มที่ โดยพิจารณาจากจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ทางร้านฯ จะดำเนินการเคลมสินค้าให้ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  โดยการแก้ไขให้ดีที่สุด

ความผิดพลาดที่เกิดจากลูกค้า

เช่น ระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน, ข้อมูลการสั่งซื้อผิด, ไม่สามารถยืนยันการผลิตในระยะเวลาที่กำหนด หรือในกรณีอื่นๆ อันเป็นเหตุให้งานพิมพ์เกิดความผิดพลาด หรือล่าช้าจนไม่สามารถผลิตได้ทันเวลาที่กำหนด เรามีมาตรการดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ยังไม่เริ่มต้นการผลิต

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ดังนั้นต้องขอรบกวนคุณลูกค้าช่วยตรวจสอบงาน และส่งไฟล์ตามกำหนด เพื่อความถูกต้องรวดเร็วของงานของท่านเองคะ

กรณีที่ 2 งานผลิตแล้ว

ทางร้านยินดีชดเชยอย่างเต็มที่ โดยพิจารณาจากจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น ทางร้านฯ จะดำเนินการเคลมสินค้าให้ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  โดยการแก้ไขให้ดีที่สุด

ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-085-9978, 088-979-1915

นโยบายการเคลม

ความผิดพลาดจากทางร้าน ทางร้านได้ผลิตงานออกมาแล้ว  แต่หากงานพิมพ์ออกมาไม่ตรงกับสเปคที่สั่งซื้อ

ซึ่งคุณลูกค้า จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้า และส่งสินค้าคืนทางร้านจะดำเนินการผลิตให้กับลูกค้าตามสเปคงานที่ได้สั่งซื้อไว้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

งานอะไรไม่รับเคลม?

ตัวหนังสือที่หายไป
ส่งมาในรูปแบบ RGB
spot สีไม่ convert เป็น CMYK
งานมามี over print

ทางกราฟฟิคเราจะเช็คแค่  ขนาดเผื่อตัดตก ในรายละเอียดอย่างอื่นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทางเราไม่รับเคลม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart